Angel of Wassenaer, Maj's Spirituele Pagina's

WelkomOver onsOnze dierenNieuwsPuppy'sOnze ODH-NestjesHondenvroedvrouwGastenboekFotoalbumLinksMajs SPIRIT

Engelen namen

Dieren telepathieEngelenM.E.L.MediterenReikiShambhalaEn nog meer....

Welkome

Kies een doel uit en zoek daarbij de engel, die als taak heeft, jouw doel te realiseren

Engelen inspiraties

Voor de meditatie: Engelen Reiki

 

Achaiah: engel van de kosmische eenheid;

Behandeling: het inzien van de status van God, het bewustworden dat God en jij één zijn

 

Adnachiël, engel van het optimisme;

Behandeling: optimistisch zijn, juist in moeilijke tijden

 

Ahavahel, engel van de Goddelijke Liefde;

Behandeling: de Liefde centraal stellen in je leven. Reageren vanuit je hart

 

Amanael, engel van de stabiliteit;

Behandeling: om stabiel te worden, zowel fysiek als psychisch

 

Ambriël, engel van het oplossen van problemen;

Behandeling: het inzicht krijgen in de aard van de problemen, de moed en de kracht vinden om probaat alle problemen op te lossen met behulp van Ambriël

 

Amitiël, engel van de vriendschap;

Behandeling: om bestaande vriendschappen te intensiveren, om nieuwe vriendschappen aan te trekken

 

Ammanel, engel van de kunst;

Behandeling: allerlei vormen van kunst intensiveren

 

Anael, engel van de seksualiteit;

Behandeling: de liefde centraal stellen bij seks, bij het onvermogen seks te hebben

 

Anawael, engel van de nederigheid;

Behandeling: bij macho gedrag, overmoedig, grootheidswaan, het beter voordoen dan je bent

 

Anthriël, engel van harmonie;

Behandeling: harmonie scheppen in jezelf, in je omgeving

 

Antuniël, engel van het helende Vuur;

Behandeling: als je situaties, verhoudingen, relaties wilt helen

 

Aquariël, engel van de duidelijkheid;

Behandelijkheden: indien je onduidelijk bent, duidelijk zijn in je vocabulaire

 

Arakiël, engel van de Goddelijke Orde;

Behandeling: bij wanorde, bij chaos, bij verwardheid, bij conflicten, bij ziekten

 

Arokel, engel van het geduld;

Behandeling: bij allerlei vormen van ongeduld

 

Asael, engel van de creativiteit;

Behandeling: nergens een bevrediging in vinden

 

Baïtel, engel van het huisgezin;

Behandeling: harmonie scheppen in het gezin. Inzicht krijgen in het gezin waar je geboren bent

 

Barurel, engel van de zuiverheid;

Behandeling: voor zuivere gedachten en intenties, bij het produceren van onzuivere gedachten en handelingen, zoals b.v. jaloezie, afgunst enz

 

Berachel, engel van de rijkdom;

Behandeling: het creëren van geestelijke en materiele rijkdom

 

Berarel, engel van de reinheid;

Behandeling: als je niet goed voor je lichaam en geest zorgt

 

Camael, engel van de moed;

Behandeling: bij lafheid, bij ontmoedigd zijn

 

Cambiël, engel van de ambitie;

Behandeling: bij ongeïnteresseerdheid, bij luiheid

 

Cassiël, engel van de sereniteit;

Behandeling: om een serene sfeer te creëren in en vanuit je hart, ook in je omgeving, je huis en overal waar je gaat

 

Chaiaiël, engel van de stromende energie;

Behandeling: energie weer laten stromen, bij vermoeidheid, bij depressies, bij lusteloosheid

 

Chamuel, engel van verdraagzaamheid;

Behandeling: verdraagzaam worden t.o.v. jezelf en anderen

 

Channiël, engel van de schoonheid;

Behandeling: als je denkt dat je lelijk bent, of niet tevreden met jezelf

 

Chasadiël, engel van de mildheid;

Behandeling: als je nogal star bent, als je vast zit in oude, negatieve patronen

 

Chesedel, engel van het geloof;

Behandeling: het geloof scheppen in je leven, geloven in projecten, die gaat ondernemen en geloven dat het succesvol is

 

Chochmael, engel van diepgaande kennis;

Behandeling: bij het studeren, bij het volgen van een cursus, bij luiheid

 

Damiël, engel van de evenwichtigheid;

Behandeling: bij een onstabiel karakter en bij labiliteit

 

Damoel, engel van de verbeeldingskracht;

Behandeling: het stimuleren van je verbeeldingskracht. Het loslaten van negatieve beelden

 

Ezekiël, engel van de sterkte;

Behandeling: bij geestelijke en lichamelijke zwakte

 

Gabriël, engel van de Kracht;

Behandeling: het stimuleren van Kracht, bij het ontbreken van Kracht en energie

 

Hagdulel, engel van het respect;

Behandeling: bij gebrek aan respect voor de schepping, zowel voor mens, dier en plant

 

Hamiaah, engel van de spirituele kennis;

Behandeling: spirituele kennis stimuleren, inzicht krijgen in allerlei vormen van spiritualiteit

 

Haniël, engel van de evolutie;

Behandeling: het inzicht krijgen in jouw evolutieproces

 

Haphichiël, engel van de geuren;

Behandeling: om te ervaren en te weten wat geuren in je leven betekenen, genezende werking van geuren

 

Jarechael: engel van het onderbewustzijn;

Behandeling: het bewustworden van negatieve patronen en deze omzetten in positieve patronen

 

Jehoel, engel van de Waarheid;

Behandeling: om de Waarheid van God te leren kennen o.a. via de natuurwetten

 

Jehudiël, engel van de dankbaarheid;

Behandeling: als je vaak ontevreden en/of ondankbaar bent

 

Jeschurel, engel van de oprechtheid;

Behandeling: bij slechte, gemene en negatieve gedachtepatronen

 

Jetarel, engel van een nieuw begin;

Behandeling: bij een nieuw begin van iets met als doel een goede afloop

 

Jischmahael, engel van de gehoorzaamheid;

Behandeling: het bewust of onbewust niet gehoorzamen aan de natuurwetten

 

Jittanel, engel van de devotie;

Behandeling: om devotie centraal te stellen in je leven

 

Jophiël, engel van de wijsheid;

Behandeling: bij onlogisch gedrag, bij domheden, bij pech, in moeilijke situaties, bij een belangrijke keuze

 

Kafarel, engel van het vergeven;

Behandeling: de noodzaak inzien van het proces van vergeven en m.n. de personen die je niet kunt of wilt vergeven

 

Kalilel, engel van de vervolmaking;

Behandeling: bij aspecten, die je wilt verbeteren, bij facetten, die je wilt vervolmaken

 

Karaliël, engel van de flexibiliteit;

Behandeling: als je niet flexibel bent in de omgang

 

Kisjronel, engel van het succes;

Behandeling: succesvol zijn in zaken waar je goed in bent, gaan voor succes in iets

 

Kochabiël, engel van het doorzettingsvermogen;

Behandeling: het afmaken van een project waar je aan begonnen bent. Het doorzetten van zaken, vooral als het moeilijk is

 

Lebadel, engel van de innerlijke vrede;

Behandeling: innerlijke vrede verankeren in je hart, bij veel onvrede

 

Lechadiël, engel van het alleen zijn;

Behandeling: leren om alleen te zijn, ook binnen een vaste relatie. Het inzicht krijgen waarom je alleen bent

 

Lehabiël: engel van het wegnemen van het zwarte en het kwaad;

Behandeling: bescherming tegen negatieve invloeden, ook vanuit de ongeziene wereld

 

Librabis: engel van de voorspoed;

Behandeling: bij pech, het stimuleren van voorspoed

 

Machidiël, engel van het zelfvertrouwen;

Behandeling: bij gebrek aan eigenwaarde, bij gebrek aan zelfvertrouwen

 

Matsael, engel van het begrip;

Behandeling: begrip opbrengen voor elke situatie, zonder oordeel, of veroordeling.Begrip opbrengen voor mensen en situaties, die jij niet begrijpt

 

Metatron, engel van het karma;

Behandeling: negatief karma omzetten in Liefde!

 

Michael, engel van de macht;

Behandeling: het leren omgaan met macht, macht aanwenden tot meerdere glorie van anderen, bij machtsmisbruik

 

Muriël, engel van de tevredenheid;

Behandeling: bij ontevredenheid,  bij negatief denken

 

Nabaalel, engel van het enthousiasme;

Behandeling: bij gebrek aan belangstelling, bij lusteloosheid

 

Nefesjel, engel van de Goddelijke Wil;

Behandeling: jouw Wil en de Goddelijke Wil overeen laten komen

 

Nidiël, engel van de vastberadenheid;

Behandeling: eerst je doel bepalen en dan er voor gaan

 

Niphnael, engel van de welvaart;

Behandeling: het creëren van een welvaartsbewustzijn en daardoor het manifesteren van welvaart

 

Numiah: engel van de gezondheid;

Behandeling: bewustwordingen creëren over gezondheid, gezondheid centraal stellen

 

Omadel, engel van de bescherming;

Behandeling: bij onveilige situaties, bij bedreigingen, bij het ontmoeten van negatief ingestelde mensen, ter voorkoming van inbraak, aanranding enz.  bij angst

 

Omniël, engel van de transformatie;

Behandeling: van slecht naar goed

 

Oriël, engel van het lot;

Behandeling: bewustwording dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, bij een slachtofferrol

 

Paimonah, engel van het communiceren met dieren;

Behandeling: bij het communiceren met alle dieren, ook voor inzicht

 

Pedael, engel van de bevrijding;

Behandeling: voor mensen in gevangenschap, bij allerlei vormen van onderdrukking. Gevangen in je vast geroeste, negatieve patronen

 

Perpetuel, engel van de intentie;

Behandeling: een zuivere intentie voor je zelf stellen en deze intentie in realiteit omzetten

 

Phanuel, engel van de hoop;

Behandeling: hoop op betere tijden, bij radeloosheid, diepe dalen, uitzicht op beter

 

Phuel, engel van de emotionele rust;

Behandeling: bij grote onrust, bij chaos, ook te gebruiken als resque-remedie

 

Pneiel, engel van de eigenwaarde;

Behandeling: bij weinig of geen eigenwaarde

 

Rachmiël, engel van de vriendelijkheid;

Behandeling: voor negatief ingestelde mensen, bij boosheid, gewoon in  de praktijk van het dagelijks leven je aanmeten vriendelijk te zijn

 

Raduriël, engel van het zingen;

Behandeling: zingen is een ontspanning, laat zang een grote plaats innemen in je leven

 

Rafaël, engel van de genezing;

Behandeling: bij allerlei ziekten en kwalen

 

Raguel, engel van de relaties;

Behandeling: bij slechte relaties, voor het aantrekken van goede, nieuwe relaties aantrekken

 

Ramiël, engel van de herkansing;

Behandeling: bij een nieuwe start, stimulans om het nu beter te doen

 

Raziël, engel van alle geheimen van de natuur;

Behandeling: inzicht krijgen in de natuurwetten en er vervolgens naar leven

 

Remiël, engel van de visioenen;

Behandeling: het stimuleren van helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid

 

Rochel: engel van verloren zaken en voorwerpen;

Behandeling: bij het verliezen van voorwerpen en zaken, het duidelijk worden waarom

 

Ruchael, engel van de inspiratie;

Behandeling: inspiratie opdoen voor zaken en/of projecten, waar je mee bezig bent, of waar je mee wilt beginnen. Inspiratie opdoen voor levensvragen

 

Sachiël, engel van de financiële voorspoed;

Behandeling: bij geld gebrek,  bij financiële tegenslag

 

Sadakiël, engel van de rechtvaardigheid;

Behandeling: kiezen voor rechtvaardigheid, ook als het moeilijk is

 

Sandalphon, engel van het innerlijke kind;

Behandeling: het koesteren van je innerlijke kind. Reageren vanuit je hart

 

Satrael, engel van het risico;

Behandeling: bij elk risico wat je aangaat je intuitie laten werken en kiezen volgens je innerlijke stem, dit is Satrael

 

Schaluel: engel van het vertrouwen;

Behandeling: vertrouwen stellen in jezelf, in God, in de engelen, in de kosmische wetten

 

Shateriël, engel van de stilte;

Behandeling: bij stress, bij veel drukte, bij een druk bestaan

 

Simchael, engel van de vreugde;

Behandeling; bij triestheid, bij verdriet

 

Sjapatel, engel van het niet veroordelen;

Behandeling: je bewust worden nooit een ander voor wat dan ook veroordelen

 

Sjemichaza, engel van de zekerheid;

Behandeling: het je bewust worden van de natuurwetten, het je bewustworden van de Almacht van God, de hulp van de engelen, zodat je een zekerheid creëert in deze

 

Sjernezel, engel van het bewustzijn;

Behandeling: bewust kiezen voor positieve gedachten en handelingen

 

Tabris, engel van de vrije wil;

Behandeling: indien de vrije wil belemmerd of geblokkeerd wordt, Het bewustzijn dat je altijd kunt kiezen, niet kiezen is ook een keuze

 

Tamiël, engel van het “zijn”;

Behandeling: niet goed in je vel zitten, neiging iemand anders willen zijn, iemand anders willen imiteren

 

Teiaiel, engel van de toekomst;

Behandeling: het stimuleren van een goede toekomst, het accentueren van positief denken

 

Tesjoenahel, engel van het positief veranderen;

Behandeling: het je bewust worden van de noodzaak om positief te veranderen en ook actie ondernemen in deze

 

Tesratel, engel van de vrijheid;

Behandeling: bewustworden wat vrij zijn echt betekent. Werken aan je eigen vrijheid. Grenzen aangeven en bewaken in deze

 

Tezalel, engel van de trouw;

Behandeling: indien je veel vreemd gaat, inzicht krijgen wat trouw betekent

 

Tobiael, engel van het geluk;

Behandeling; bij zich ongelukkig voelen, bij hulpeloosheid en moedeloosheid

 

Uriël, engel van het Goddelijk Licht;

Behandeling: het licht laten schijnen op jouw persoon, het vermogen om het licht laten schijnen in moeilijke situaties

 

Valeoel, engel van de troost;

Behandeling: open staan om te troosten,  moed creëren om te troosten

 

Verchiël, engel van het leiderschap;

Behandeling: om een goed leider te worden, bij gevoelens niets waard te zijn, bij een minderwaardigheidscomplex

 

Zacharel, engel van het verleden;

Behandeling; bij frustraties, trauma’s uit het verleden

 

Zadkiël, engel van de barmhartigheid;

Behandeling: bij wreed gedrag, bij hardheid, bij geweld, bij medeleven

 

Zamruel, engel van de muziek;

Behandeling: om de invloed van muziek aan te wenden tot het welzijn van lichaam en geest

 

Zekeriël, engel van de ceremonie;

Behandeling: volharden in een dagelijkse ceremonie in de vorm van positief affirmeren, mediteren, bidden ter ere van God en/of de engelen

 

Zeorachi, engel van de dienstverlening;

Behandeling: het onbaatzuchtig dienstbaar zijn voor mens, dier en plant

 

Zohariël, engel van de gerichte ontwikkeling;

Behandeling: de juiste keuze maken voor een ontwikkeling en deze ontwikkeling  ten uitvoer brengen met succes

 

Zuriël, engel van de toegeeflijkheid;

Behandeling: flexibeler en toegeeflijker worden. Minder star omgaan met situaties en mensen

Guarded by Angels

 

 

 

 

 

 

NB: Bovenstaande lijst van engelennamen is mij door Hans Kraak aangereikt

 

 

 

engeltjesglobe

 

 

Terug naar boven

 

WelkomOver onsOnze dierenNieuwsPuppy'sOnze ODH-NestjesHondenvroedvrouwGastenboekFotoalbumLinksMajs SPIRIT

 

Google Page Rank